Aanmelden

Strategy

Aanmelden

Voor huisartsen:

Aanmelden of patiëntoverleg vooraf kan eenvoudig via Zorgdomein, we zijn te vinden in het adresboek onder Nuhoff-psychotherapie.nl. Voor overleg over individuele cliënten kunt u op maandag en woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur bellen met het telefoonnummer dat in Zorgdomein staat.

Let op: wij accepteren geen papieren verwijsbrieven en de wachttijd in Zorgdomein is niet actueel.

Voor cliënten:

Na overleg met de huisarts, sturen wij u een aanmeldformulier. Wij accepteren alleen digitale aanmeldformulieren. U kunt deze via Zivver.nl (gratis account volstaat) versturen naar aanmelden@nuhoff-psychotherapie.nl. De therapeut neemt hierna contact op om de eerste afspraak te plannen, dit kan enige tijd duren. Voor navragen van de status kunt u op maandag en woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur contact opnemen via 06-19619764. 

> Door het grote aantal aanmeldingen accepteren we geen nieuwe aanmeldingen van cliënten direct, verwijzers kunnen op maandag en woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur bellen met het telefoonnummer in ZorgDomein voor overleg. <

We zullen dan bespreken of wij jouw hulpvraag kunnen beantwoorden en of jij, of je kind, bij ons aan het juiste adres is. Mocht dit niet zo zijn, dan denken we graag met je mee waar je wel terecht zou kunnen. 

Tijdens het intakegesprek worden de klachten van jou of je kind zo goed mogelijk in kaart gebracht. Ook geven wij je meer uitleg over onze werkwijze en de praktische zaken. Aan het einde van het intakegesprek (duur: gemiddeld 60 minuten) doen wij je een globaal voorstel. Dat kan zijn: verder onderzoek om de klachten beter te begrijpen, maar het kan ook zijn dat we gelijk een behandelvoorstel kunnen doen. Uiteraard mag je daar gerust nog even over nadenken. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat je een ‘klik’ ervaart met de therapeut. Je prettig en vertrouwd voelen in het contact is namelijk van grote invloed op het uiteindelijke resultaat van de behandeling.

Na de intake en het eventuele onderzoek, stellen we in overleg met jou een behandelplan op. In dit plan staan de doelen die we samen hebben opgesteld, de manier hoe we die doelen willen bereiken (zie behandelmethoden) en de verwachte duur van de behandeling.

Deze doelen zullen regelmatig geëvalueerd worden samen met jou en/of je kind.

Wilt u als verwijzer afstemmen over een specifieke verwijzing waarover eerder contact is geweest? Dat kan via aanmelden@nuhoff-psychotherapie.nl.

Voor de volledigheid wijzen wij er op dat zelf bellen om te vragen of er plek is helaas niet mogelijk is, wij hebben echt een aanmeldstop.

Our Story

Wachttijden

De actuele wachttijden voor een intakegesprek zijn:

> Door het grote aantal aanmeldingen accepteren wij tijdelijk geen nieuwe aanmeldingen. Onderstaande wachttijden gelden voor cliënten die reeds op onze aanmeldlijst staan. <

Alleen jeugd:

Arga Kramer: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Rob Oling: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Danielle Bogaart: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Isa Wijk: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Jan Hein van Huizen: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Judith den Boogert: Neemt momenteel geen cliënten aan

Jeugd en (jong)volwassenen:

Johanna Plug: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Miguel Beira: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Anouck Citroen: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Cathelijne Vomberg: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Ineke Hegener: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Inge Berg-Andersen: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Petra Buijs: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Nicole Sybrandi: Neemt weer cliënten aan in januari 2024

Charlotte Nuhoff: Neemt momenteel geen cliënten aan

Er is geen wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling.

Alleen (jong)volwassenen (let op: restitutieverzekering word geadviseerd):

Lucie Schreurs: Neemt momenteel weer cliënten aan

Peggy van der Putten: Neemt momenteel weer cliënten aan

Julie Stoter: Neemt momenteel weer cliënten aan