Johanna Plug

Johanna Plug

Psychotherapie is een heel persoonlijk proces. In de behandeling onderzoeken we samen waar klachten en problemen vandaan komen en hoe deze zich uiten. We stellen behandeldoelen op en onderzoeken op welke manier jij deze doelen het beste kunt behalen. Ik zie het therapieproces als een gezamenlijk avontuur, dat zwaar kan zijn, maar dat vooral heel positief en waardevol is. 

In de behandeling combineer ik, afhankelijk van de persoon en de klachten, verschillende behandelmethoden, zoals EMDR, schematherapie en hechtingsgerichte therapie. Omdat ieder mens in verbinding staat met andere mensen, richt de behandeling zich ook altijd, direct of indirect, op het verbeteren van de relaties met de mensen om je heen. 

Ik ben geregistreerd als psychotherapeut, gz-psycholoog en EMDR-practitioner en ik ben opgeleid in de DDP (een hechtingsgerichte gezinstherapie). Momenteel ben ik in opleiding tot schematherapeut. Sinds 2005 werk ik als behandelaar bij een organisatie die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en sinds 2021 werk ik één dag per week bij Nuhoff Psychotherapie.

Ik woon met veel plezier in Haarlem met mijn vriend en onze twee dochters.