Elise van Schuylenburg

Elise van Schuylenburg

Als gz-psycholoog bij Nuhoff Psychotherapie voer ik diagnostisch onderzoek uit en bied ik psychologische behandeling aan kinderen (en hun ouders) die last hebben van diverse klachten zoals angsten, somberheid, aandachts- en concentratieproblemen, een negatief zelfbeeld of traumagerelateerde klachten.

Tijdens een diagnostisch onderzoek probeer ik te begrijpen waar de klachten vandaan komen en hoe deze het beste behandeld kunnen worden. Dit onderzoek ik met behulp van gesprekken, maar soms ook door het afnemen van een test (bijvoorbeeld een IQ test) of vragenlijsten. Ik vind het belangrijk dat kinderen en hun ouders begrijpen wat we gaan onderzoeken, hoe we dat gaan doen en wat de onderzoeksresultaten zijn. Vervolgens stellen we gezamenlijk een behandelplan op, waarbij ik kinderen en hun ouders zo goed mogelijk informeer over de voor- en nadelen van verschillende soorten behandelingen, zodat we een goed afgewogen keuze kunnen maken. Tijdens psychologische behandelingen maak ik zoveel mogelijk gebruik van evidence-based behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie en hypnotherapie.

In de afgelopen 10 jaar heb ik als orthopedagoog in kleine en grotere organisaties voornamelijk gewerkt met getraumatiseerde kinderen (door medische ingrepen, huiselijk geweld of seksueel misbruik), uithuisgeplaatste kinderen en mensen met LVB en/of autisme. Ik heb mij gedurende deze periode gespecialiseerd op het gebied van trauma, hechting, aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) en Infant Mental Health (IMH). In 2023 heb ik mijn opleiding tot gz-psycholoog afgerond en sinds 2024 ben ik verbonden aan Nuhoff Psychotherapie.

Ik woon met mijn vriend en twee dochters in Haarlem, sport graag en geniet van wandelingen en wielrennen in de duinen.