Jan Hein van Huizen

Jan Hein van Huizen

Vanaf april 2018 werk ik bij Nuhoff Psychotherapie als gz-psycholoog en psychotherapeut. Ik heb brede ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezinnen/systemen, waarbij sprake is van emotionele belasting vanwege angst- en stemmingsproblematiek, dwang en trauma. Ook met externaliserende (gedrags)problematiek, ontwikkelingsinterferenties en neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme (autisme spectrumstoornissen/ass), adhd en tics. Daarnaast met problematiek rondom identiteit, zelfwaardering en persoonlijkheidsontwikkeling.

Voordat ik in 2018 bij Nuhoff Psychotherapie kwam werken heb ik ruim 20 jaar gewerkt binnen de jeugd-ggz en kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik werkte bij verschillende ggz-instellingen (GGZ inGeest, de Bascule, de Jeugdriagg en Kenter Jeugdhulp).

De psychotherapie die ik wil bieden is gebaseerd op een goed contact, openheid/transparantie, overleg en samenwerking met de cliënt. Kwaliteit, vertrouwen en betrouwbaarheid staan bij mij hoog in het vaandel. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal, de achtergronden, levensloop en visie op de te behandelen problematiek. Ik neem daar ruim de tijd voor, met belangstelling en nieuwsgierigheid. Naast aandacht voor klachten en probleemgebieden ben ik ook geïnteresseerd in zelfontplooiing, veerkracht, sterke (karakter)eigenschappen, voorkeuren en talenten. Na de eerste fase van inventarisatie, verheldering en analyse van de problematiek, geef ik de behandeling vorm aan de hand van het opgestelde behandelplan, met duidelijk omschreven doelen en middelen. Verschillende betrokkenen kunnen in gezamenlijk overleg worden geraadpleegd en bij de behandeling worden betrokken. In grote lijnen werken we aan het verminderen van klachten en het bereiken van andere afgesproken doelen door middel van heldere interventies. Daarbij maken we gebruik van jouw talenten. Daarnaast is er vaak aandacht voor de verbindingen binnen sociale, intieme en gezinsrelaties. De behandeling heeft altijd tot doel zelf, en met elkaar, weer verder te kunnen. De behandeling duurt zo lang als nodig en gewenst is. Dat kan zowel kortdurend klachtgericht, als langer durend, gericht op ontwikkelingsprocessen.

Binnen Nuhoff Psychotherapie ben ik praktijkopleider, verantwoordelijk voor het praktijkgedeelte van (gz)psychologen in opleiding tot psychotherapeut.

Ik woon samen met mijn partner en dochter en heb een brede belangstelling,  
onder andere voor natuur, kunst, muziek, literatuur, sport(en) en reizen.