Amber Deutschman

Amber Deutschman

Als psycholoog en orthopedagoog in opleiding tot psychotherapeut houd ik me voornamelijk bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen Daarnaast geef ik graag ouderbegeleiding. 

Binnen diagnostiek trajecten zet ik me in om erachter te komen hoe verschillende klachten worden verklaard en met elkaar samenhangen. Hierbij vind ik het belangrijk om door de ogen van het kind, de ouders en de leerkracht te kijken en zo goed mogelijk zicht te krijgen op de situatie. Dat is elke keer weer een uitdagende puzzel. Tijdens de diagnostiekfase vind ik het belangrijk goed te luisteren en een open houding te hebben zodat ik kan aansluiten bij de hulpvraag en de behoeftes van kind en ouder(s). Zo probeer ik een goed beeld te krijgen van de klachten maar ook van de krachten van het kind en van het gezin en hoe kinderen, jongeren en ouders deze zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Ik streef ernaar een beeld te schetsen waarin iedereen zich herkent, wat een goed uitgangspunt kan zijn voor de start van de behandeling. Naast diagnostiektrajecten richt ik mij op het geven van behandelingen aan kinderen en jongeren met uiteenlopende klachten. Tijdens behandelingen maak ik graag gebruik van verschillende behandelmethodes zoals cognitieve gedragstherapie, speltherapie en wanneer er sprake is van een ingrijpende gebeurtenis of trauma zet ik graag schrijftherapie in.  
Wanneer ik speltherapie inzet probeer ik de (belevings)wereld van het kind beter te begrijpen door middel van spel. Spel is voor kinderen een belangrijk communicatiemiddel. In de spelkamer werk ik met kinderen aan het verminderen van de klachten.   
Tot slot geef ik graag ouderbegeleiding. Het opvoeden van kinderen is geen makkelijke taak en is niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens ouderbegeleidingsgesprekken lever ik maatwerk en kijk ik samen met ouders naar wat hun vragen zijn en denk ik graag met ouders mee over hoe zij hun kind het best kunnen ondersteunen. Ook ga ik met ouders graag op zoek naar wat hun eigen krachten en kwaliteiten zijn om deze te versterken.  

 
Ik heb een masterstudie psychologie afgerond in 2003 en heb daarna in de volwassenen GGZ gewerkt en werkervaring opgedaan als trainer o.a. voor het Nederlands Jeugdinstituut. In 2011 heb ik een masterstudie Orthopedagogiek afgerond en daarna gewerkt bij verschillende instellingen in de kinder- en jeugdGGZ. Sinds 2020 ben ik in opleiding tot psychotherapeut kind en jeugd. Sinds februari 2021 ben ik verbonden aan Nuhoff Psychotherapie.