Charlotte Nuhoff

Charlotte Nuhoff

Als psychotherapeut ben ik gespecialiseerd in Cognitieve gedragstherapie. Ik behandel diverse problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Mijn expertise is het behandelen van angst- en dwangstoornissen, somberheids- en depressieve klachten en trauma’s. Ook heb ik een ruime ervaring in het behandelen van kinderen met autisme, een verstandelijke handicap en problemen rondom eten en slapen.

Ik werk oplossingsgericht en transparant. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten van jong tot oud, de interventies die ik voorstel kunnen begrijpen en deze zelf leren toepassen. Mijn focus is altijd gericht op ontwikkeling en groei, Samen een antwoord vinden op de vraag: “Hoe krijg je zo snel mogelijk weer grip op je leven of op de opvoeding van je kind?” Ik help je graag jouw eigen mogelijkheden te (her)ontdekken. Stap voor stap begeleid ik je in het bereiken van jouw doelen. Het (opnieuw) vinden van vertrouwen in jezelf, in anderen en de toekomst is hierbij belangrijk.

Als psychotherapeut en GZ-psycholoog heb ik 14 jaar gewerkt in de kinder-en jeugdpsychiatrie, bij de Bascule in Amsterdam en bij Kenter in Hoofddorp. In 2015 ben ik vrijgevestigd gaan werken voor de praktijk Van Kind tot Ouder en sinds 1 januari 2018 werk ik vanuit Nuhoff Psychotherapie.

Samen met mijn man heb ik drie kinderen. In mijn vrije tijd geniet ik van de mooie omgeving waar we wonen, hardlopen in de Kennermerduinen is een wekelijks ritueel. Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief bij de dorpskerk in Bloemendaal.