Emma Menco

Emma Menco

Als psycholoog werk ik vooral met kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Ik heb mijn ervaring opgedaan bij Levvel (kinder- en jeugdpsychiatrie) en heb in september 2021 de overstap gemaakt naar Nuhoff. Sinds januari 2023 ben ik in opleiding tot psychotherapeut.

Mijn expertise ligt op het gebied van eetstoornissen, aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) en conversie. Het raakvlak met het medische vakgebied heeft altijd mijn interesse gehad en ik zie een grote meerwaarde in multidisciplinair werken.

Wanneer de ontwikkeling van jongeren bedreigd wordt doordat eten lastig is, of wanneer jongeren vanwege aanhoudende lichamelijke klachten niet naar school kunnen, lukt het vaak niet om deze ingewikkelde patronen zelf te doorbreken. Vaak zijn er allerlei bijkomende uitdagingen en instandhoudende factoren. Ik vind het een uitdaging om samen aan de slag te gaan en samen de puzzelstukjes te zoeken en te leggen. Regelmatig evalueren en het bijstellen van doelen is daarbij van groot belang.

In mijn dagelijkse werk zoek ik graag de samenwerking, zowel met jongeren als met ouders. Samen trachten meer inzicht te krijgen in de problematiek, samenhang onderzoeken en ingewikkelde patronen proberen te doorbreken. Dat zie ik als belangrijke uitdagingen in mijn dagelijkse werk. Dit doe ik deels door te werken met bestaande protocollen, maar ik ben een groot voorstander van zorg op maat: aansluiten bij de wensen van de jongere en het gezin.

Naast mijn werk als psycholoog ben ik graag creatief bezig en vind ik het fijn om me te verliezen in een goed boek. Ik woon in Amsterdam samen met mijn man en drie kinderen.