Judith den Boogert

Judith den Boogert

Ik werk sinds 2009 in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook de jongvolwassenen tot 23 jaar kunnen bij mij terecht. Mijn expertise ligt bij het doen van onderzoek, diagnostiek, waarbij ik zo goed mogelijk probeer te begrijpen waar iemand staat, waar diegene heen wil, wat helpend is en wat daarbij in de weg staat. Vaak werk ik hierbij samen met een andere behandelaar van Nuhoff Psychotherapie.
 
Na het onderzoek kijken we samen naar wat verder nodig is. Wat kun je zelf oppakken? Kunnen we hulp inschakelen van anderen? Wat kan ik, of iemand anders van Nuhoff Psychotherapie, voor je doen?

Voor psychotherapie verwijs ik altijd door naar een collega. Wanneer gedacht wordt dat medicamenteuze ondersteuning nodig is, dan kunnen we de voor- en nadelen daarvan samen onderzoeken om een goede beslissing te nemen. Ik vind daarnaast een goede leefstijl heel belangrijk en zal hier dus altijd aandacht aan besteden.