Therapie

Limitless possibilities create

Therapie

Wij bieden een passende behandeling voor een breed scala aan klachten en stoornissen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Veel voorkomende vragen zijn gericht op de behandeling van angst- en dwangstoornissen, stemmingsproblemen, trauma’s, negatief zelfbeeld, opvoedproblemen, boosheid en agressie. Maar ook diagnostische vragen, zoals: is er sprake van een ontwikkelingsstoornis (autisme of ADHD) of hechtingsstoornis worden veel gesteld.

Wij bieden altijd maatwerk en kijken samen met jou / jullie naar wat er nodig is. Binnen de behandeling maken we vaak gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, EMDR of systeemtherapie.

Een therapie-sessie duurt doorgaans 45 min. Gezinsgesprekken duren ongeveer 90 min.

Psycholoog of psychotherapeut

Een psycholoog is opgeleid om lichte (tot matig ernstige) klachten te diagnosticeren en te behandelen. Het gaat om enkelvoudige stoornissen, zoals een milde dwangstoornis, een enkelvoudig trauma of een eenmalige depressieve periode. Meestal gaat het om  klachten die niet langer dan 6 maanden bestaan. De behandeling duurt niet lang, meestal tussen 5 en 12 sessies en vindt plaats in de generalistische basis GGZ (BGZZ).

In onze praktijk worden deze behandelingen uitgevoerd door GZ-psychologen en Kinder- & Jeugdpsychologen.

Een psychotherapeut is opgeleid om matig tot ernstige klachten te diagnosticeren en te behandelen. Veelal gaat het om klachten die al langere tijd bestaan en die op meerdere levensgebieden voor een ontwikkelingsstagnatie zorgen. Psychotherapie kan klachtgericht zijn, denk daarbij aan terugkerende depressies, complex trauma of een combinatie van meerdere stoornissen, zoals een dwangstoornis bij iemand die ook autisme heeft. Psychotherapie kan ook persoonsgericht zijn, zoals de behandeling van een borderline stoornis. Deze behandelingen hebben een langere behandelduur en vinden plaats binnen de SGGZ.

In onze praktijk voeren psychotherapeuten vaak zelf de behandeling uit. Soms is er ondersteuning van een systeemtherapeut of psychiater, deze kennis is binnen onze praktijk ook aanwezig. Nicole is tevens hypnotherapeut.

Ik wil graag meer weten.

Werkwijze

Nadat wij het aanmeldformulier van je ontvangen hebben, nemen we binnen 3 werkdagen contact met je op. We zullen dan bespreken of wij jouw hulpvraag kunnen beantwoorden en of jij, of je kind, bij ons aan het juiste adres is. Mocht dit niet zo zijn, dan denken we graag met je mee waar je wel terecht zou kunnen.

Het intakegesprek: Tijdens deze eerste kennismaking worden de klachten van jou of je kind zo goed mogelijk in kaart gebracht. Ook geven wij je meer uitleg over onze werkwijze en de praktische zaken. Aan het einde van het intakegesprek (duur: gemiddeld 60 minuten) doen wij je een globaal voorstel. Dat kan zijn: verder onderzoek om de klachten beter te begrijpen, maar het kan ook zijn dat we gelijk een behandelvoorstel kunnen doen. Uiteraard mag je daar gerust nog even over nadenken. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat je een ‘klik’ ervaart met de therapeut. Je prettig en vertrouwd voelen in het contact is namelijk van grote invloed op het uiteindelijke resultaat van de behandeling.

Na de intake en het eventuele onderzoek, stellen we in overleg met jou een behandelplan op. In dit plan staan de doelen die we samen hebben opgesteld, de manier hoe we die doelen willen bereiken (zie behandelmethoden) en de verwachte duur van de behandeling.

Deze doelen zullen regelmatig geëvalueerd worden samen met jou en/of je kind.