zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 verandert de financiering van de ggz-zorg voor volwassenen

Wat betekent dit voor jou als cliënt? 

 Wat gaat er veranderen? 

Vanaf 1 januari gaan wij je maandelijks factureren voor de behandelgesprekken (“Consulten”) in plaats van 1 factuur voor de hele behandeling.

De facturatie wordt net als bij de fysiotherapeut. 

Waar moet je rekening mee houden? 

Je ontvangt in december 2021 via e-mail een afsluitende factuur voor de behandeling, ook als deze nog doorloopt in 2022. Deze afsluitende factuur dien je zelf in bij de verzekering en het bedrag van de factuur maak je over aan ons. 

Voor de behandelgesprekken in januari ontvang je via e-mail een factuur op 1 februari, daarna ontvang je maandelijks een factuur.

Als het eigen risico nog niet is aangesproken voor 2021 zal dit van de vergoeding/declaratie van de afsluitende factuur af gaan. De factuur van 1 februari zal het eigen risico van 2022 (385 – 885 euro) aanspreken. Het is dus mogelijk dat je vlak achter elkaar het eigen risico van 2021 en 2022 moet betalen. 

Heb je nog een natura verzekering? Sluit dan voor 1 januari een restitutie verzekering af! 

Bij een natura verzekering betaal je gemiddeld 40% van de behandeling zelf.  

Een restitutie verzekering is meestal 10 tot 15 euro duurder per maand en dan krijg je 100% van de behandeling vergoed. Het is dus al snel verstandig om een restitutieverzekering af te sluiten. Dit kan 1 x per jaar; op 1 januari. 

Loopt je behandeling door in 2022? Sluit dan tijdig de restitutieverzekering af. 

Gaat er ook iets aan de zorg veranderen? 

Nee, er gaat niets inhoudelijk aan de zorg veranderen.  

Wel zal ons behandelplan aan nieuwe eisen moeten voldoen.

Je behandelaar zal hierover in gesprek gaan met je om deze aanpassingen door te voeren en het behandelplan opnieuw samen te ondertekenen. 

Waarom deze verandering? 

De huidige manier van factureren is te complex, daar is iedereen het over eens. 

Je kunt straks op de factuur precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. De factuur bevat herkenbare informatie die eenvoudig kan worden gecontroleerd. 

Je krijgt de factuur ook sneller, zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen. 

Waar kan ik terecht als ik meer vragen heb? 

Als je nog aanvullende vragen hebt kun je dit vragen aan je behandelaar.

Weten wat de nieuwe tarieven worden? Kijk op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) . Selecteer in de tarievenzoeker bij setting: Ambulant – Kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair.