Supervisie

Charlotte Nuhoff

Charlotte Nuhoff biedt supervisie aan psychotherapeuten, psychologen en orthopedagogen. Zij is als supervisor aangesloten bij de VGCT, VKJP en NIP.

Een positief stimulerend en veilig leerklimaat staat voorop binnen de supervisie. Charlotte werkt graag oplossingsgericht en richt zich op de sterke kanten en de persoonlijke krachten van haar supervisanten. Daarbij is zij praktisch ingesteld, binnen de supervisies wordt er concreet geoefend en krijgen supervisanten praktische handreikingen. Afhankelijk van de leerdoelen zal de supervisie meer persoonsgericht, dan wel technisch georiënteerd zijn.

Werkwijze

Bij de kennismakingsafspraak bespreken we welke leerdoelen en welke leerstijl je hebt. Als mijn aanbod aansluit bij jouw leer- en ontwikkelingswensen, dan stellen een supervisiecontract op. Daarin staan jouw doelen en de afspraken die we maken.

Als je dat wilt, dan kan ik je ook begeleiden bij het schrijven van een N=1 verslag (VGCT) of bij behandelcasussen (voor de registratie NIP K&J).

Sections and wrapper can be manage easily

Tarieven

 

Tijdsduur per sessie

Kosten per persoon

Individuele supervisie

45 min

105 euro

Supervisie in groepje van 2

60 min

70 euro

Supervisie in groepje van 3

75 min

60 euro

Supervisie in groepje van 4

90 min

55 euro

 

Tarief beoordeling van verslagen 105 euro per uur leestijd.

Bovenstaande tarieven gaan in per 1 januari 2019.