Over ons_oud

”    Wij zijn betrokken, deskundig en stellen jouw vraag centraal. 

Wij bieden (psycho)therapie volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. 

Wij zijn Nuhoff-Psychotherapie.    ” 

Charlotte Nuhoff

Psychotherapeut
GZ-psycholoog
Gedragstherapeut

Charlotte Nuhoff

Ik werk oplossingsgericht en transparant. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten van jong tot oud, de interventies die ik voorstel kunnen begrijpen en deze zelf leren toepassen. Mijn focus is altijd gericht op ontwikkeling en groei, Samen een antwoord vinden op de vraag: “Hoe krijg je zo snel mogelijk weer grip op je leven of op de opvoeding van je kind?” Ik help je graag jouw eigen mogelijkheden te (her)ontdekken. Stap voor stap begeleid ik je in het bereiken van jouw doelen. Het (opnieuw) vinden van vertrouwen in jezelf, in anderen en de toekomst is hierbij belangrijk.

Als psychotherapeut ben ik gespecialiseerd in Cognitieve gedragstherapie. Ik behandel diverse problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Mijn expertise is het behandelen van angst- en dwangstoornissen, somberheids- en depressieve klachten en trauma’s. Ook heb ik een ruime ervaring in het behandelen van kinderen met autisme, een verstandelijke handicap en problemen rondom eten en slapen.

Als psychotherapeut en GZ-psycholoog heb ik 14 jaar gewerkt in de kinder-en jeugdpsychiatrie, bij de Bascule in Amsterdam en bij Kenter in Hoofddorp. In 2015 ben ik vrijgevestigd gaan werken voor de praktijk Van Kind tot Ouder en sinds 1 januari werk ik vanuit Nuhoff Psychotherapie.

Samen met mijn man heb ik drie kinderen. In mijn vrije tijd geniet ik van de mooie omgeving waar we wonen, hardlopen in de Kennermerduinen is een wekelijks ritueel. Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief bij de dorpskerk in Bloemendaal.

Peggy van der Putten

Systeemtherapeut

Peggy van der Putten

Als systeem- en relatietherapeut heb ik me gespecialiseerd in vastgelopen relaties en gezinssituaties. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van autisme. Ik werk vanuit de praktijk, maar de behandeling kan ook bij u thuis plaatsvinden. Dat is effectief en het resultaat is direct zichtbaar.

Door mijn jarenlange ervaring in de GGZ ben ik er zeker van dat ik kan helpen in uw probleemsituaties rond uw kind en/of gezin. En nee, ik hanteer geen kant en klaar hulpverleningsmodel. Want niets is hetzelfde. Uw kind, uw gezinssituatie is met niemand en met niets anders te vergelijken. Daarom werk ik op maat en vraaggericht. Hoe meer vragen u heeft, hoe beter we de gewenste aanpak kunnen afspreken. En daarbij hanteer ik 5 uitgangspunten: Praktisch, Transparant, Nuchter, “hoe Concreter des te beter” en daarnaast Humor!

Na mijn studie aan de Sociale Academie ben ik gaan werken bij de Bascule in Amsterdam (kinderpsychiatrie). Daar heb ik als groepsleidster in een klinische en dagbehandelingsgroep veel ervaring opgedaan in de therapie voor kinderen met autisme (ASS). Gaandeweg ben ik me steeds meer bezig gaan houden met gezinsbehandeling: werken en meedenken met de ouders van kinderen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. 

 Na 15 jaar Bascule ben ik overgestapt naar het Centrum Autisme in Leiden, waar ik 12 jaar gewerkt heb als Gezinsbehandelaar en wederom als Ouderbegeleidster. Sinds September 2017 werk ik vrijgevestigd in mijn eigen praktijk (https://peggyvanderputten.wixsite.com/) en freelance voor Nuhoff-Psychotherapie.

Ik ben getrouwd en moeder van een zoon en een dochter in de puberleeftijd. 

Rob Oling

Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP

Rob Oling

Als psycholoog werk ik met kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen en doe dit graag met een beetje humor. Mijn doel is om je weer zo snel en effectief mogelijk op de been te krijgen en ook te houden. Dit betekent dat we op basis van wetenschappelijk onderbouwde methodes samen aan de slag gaan. Altijd met ruimte voor maatwerk, creativiteit en flexibiliteit.

Na mijn studie ‘Klinische Psychologie’ aan de VU Amsterdam en enige tijd later de studie ‘Kinder- en Jeugdpsychologie” aan dezelfde universiteit, ben ik jaren lang in meerdere settingen werkzaam geweest. Variërend van onderzoeksdiagnostiek bij Triversum, tot diagnostiek en behandeling in een kleine privé praktijk in Amsterdam. Van Mobiel Medisch Chauffeur tot Gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg. Binnen deze settingen ben ik met allerhande type mensen in aanraking gekomen in veel verschillende situaties. Van acute crisisbeoordeling tot uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek. Van beleidsontwikkelingen tot (kinder-)reanimatie. Bij mijn vervolg opleiding tot Kinder- Jeugdpsycholoog NIP heb ik mij vooral gericht op Cognitief Gedragstherapeutische behandelingen, autisme, angst, trauma en mishandeling / misbruik gerelateerde problemen.

Al deze ervaringen maken dat ik van veel markten thuis ben, uitdagingen niet uit de weg ga en laagdrempelig kan aansluiten bij allerhande vragen en leeftijdsgroepen. Omdat ik thuis drie kinderen in de basisschool leeftijd heb rondlopen, kan ik ook vanuit dit perspectief aansluiten bij kinderen, ouders en hun dagelijkse zorgen en bezigheden.”

Jan Hein van Huizen

Psychotherapeut
GZ-psycholoog

Jan Hein van Huizen

Ik heb brede ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezinnen/systemen, waarbij sprake is van emotionele belasting vanwege angst- en stemmingsproblematiek, dwang en trauma. Ook met externaliserende (gedrags)problematiek, ontwikkelingsinterferenties en neuro-biologische ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme (autisme spectrumstoornissen/ASS), ADHD en tics. Daarnaast met problematiek rondom identiteit, zelfwaardering en persoonlijkheidsontwikkeling.  

Ik heb ruim 20 jaar werkervaring opgedaan binnen de Jeugd GGZ en kinder- en jeugdpsychiatrie en heb gewerkt bij verschillende GGZ instellingen (GGZ inGeest, de Bascule, de Jeugdriagg en Kenter Jeugdhulp).

De psychotherapie die ik wil bieden is gebaseerd op een goed contact, openheid/transparantie, overleg en samenwerking met de cliënt, en zo nodig en gewenst de naaste betrokkenen en andere professionals. Kwaliteit, vertrouwen en betrouwbaarheid staan bij mij hoog in het vaandel. Ik ben benieuwd naar jouw/jullie verhaal, de achtergronden, levensloop en visie op de te behandelen problematiek. Ik neem daar ruim de tijd voor met persoonlijke aandacht, belangstelling en nieuwsgierigheid. Naast aandacht voor klachten en probleemgebieden ben ik ook geïnteresseerd in zelfontplooiing, veerkracht, sterke (karakter)eigenschappen, voorkeuren en talenten.  De behandeling heeft altijd tot doel zelf – en met elkaar – weer verder te kunnen en het naar tevredenheid te functioneren op de verschillende levensgebieden.

Je bent welkom, van jong tot oud, en van diverse culturele achtergrond en levensovertuiging. Psychotherapiegesprekken kunnen ook in het Engels gevoerd worden. Het gebruik van een (doven)tolk behoort tot de mogelijkheden.   

Ik woon samen met partner en dochter en heb een brede belangstelling, o.a. voor natuur, kunst, muziek, literatuur, sport(en) en reizen.

 

Julie Stoter

GZ-psycholoog

Julie Stoter

Als GZ-psycholoog heb ik ervaring met diagnostiek en behandeling van jong volwassenen en volwassenen en behandel ik een breed scala aan problematiek en klachten. Hierbij valt te denken aan angst-, dwang,- en stemmingsproblematiek, psychotrauma, maar ook klachten als wanen en hallucinaties.

Ik vind het belangrijk een goed contact met mijn cliënten op te bouwen, waarbij onderling vertrouwen, transparantie, eerlijkheid en vooral ook humor voor mij belangrijke factoren zijn. Ik vind het hierbij prettig in samenspraak duidelijke doelen op te stellen zodat steeds helder is en blijft wat we in de therapie aan het doen zijn. Hierbij kan ik gebruik maken van verschillende technieken, zoals Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Oplossingsgerichte Therapie of Schematherapie, net wat het best passend is bij de situatie.

Als psycholoog en GZ-psycholoog werk ik nu ruim 10 jaar bij verschillende GGZ-instellingen en ben ik momenteel nog parttime werkzaam bij PsyQ in Zaandam. Daarnaast vind ik het leuk en belangrijk me te blijven ontwikkelen en volg ik in mijn vrije tijd verschillende bijscholingscursussen.

Samen met mijn man heb ik twee zoons. In mijn vrije tijd hou ik van sporten in de buitenlucht en geniet ik van een goed boek of een festival.

 

Nicole Sybrandi

Psychotherapeut

Nicole Sybrandi

In mijn therapie vind ik het belangrijk dat jij je op je gemak voelt, zodat jij de ruimte voelt te bespreken wat jij vindt dat er toe doet. Dat is ook de reden dat ik voor deze groepspraktijk heb gekozen. Je wilt immers geen nummer zijn, maar met iemand in gesprek gaan die er voor jóu is en tijd voor je maakt. Samen bepalen we waar jij aan wilt werken. Een behandelplan is pas een goed plan als jij je je erin herkent. Misschien wil je hulp om je zekerder te voelen, wil je patronen doorbreken, wil je minder last hebben van nare herinneringen, of wil je minder last hebben van lichamelijke klachten. Samen staan we stil bij jouw doelen om tot verandering te komen.

Ik heb inmiddels 20 jaar ervaring in het behandelen van volwassenen, jongeren en kinderen. Als psychotherapeut maak ik in de therapie gebruik van verschillende methoden en technieken. Zo ben ik geschoold in cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie en schematherapie. Wanneer er sprake is van klachten door het meemaken van traumatische gebeurtenissen kan ik gebruik maken van EMDR. Daarnaast ben ik opgeleid als hypnotherapeut en daarbij gespecialiseerd in het werken met mensen met medisch onvoldoende verklaarde klachten. Ik behandel kinderen met buikpijnklachten die door de kinderarts naar mij verwezen worden, of volwassen met pijnklachten.