Jan Hein van Huizen

Jan Hein van Huizen

Psychotherapeut
GZ-psycholoog
verse aanwinst vanaf april !

Jan Hein van Huizen

Ik heb brede ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezinnen/systemen, waarbij sprake is van emotionele belasting vanwege angst- en stemmingsproblematiek, dwang en trauma. Ook met externaliserende (gedrags)problematiek, ontwikkelingsinterferenties en neuro-biologische ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme (autisme spectrumstoornissen/ASS), ADHD en tics. Daarnaast met problematiek rondom identiteit, zelfwaardering en persoonlijkheidsontwikkeling.  

Ik heb ruim 20 jaar werkervaring opgedaan binnen de Jeugd GGZ en kinder- en jeugdpsychiatrie en heb gewerkt bij verschillende GGZ instellingen (GGZ inGeest, de Bascule, de Jeugdriagg en Kenter Jeugdhulp).

De psychotherapie die ik wil bieden is gebaseerd op een goed contact, openheid/transparantie, overleg en samenwerking met de cliënt, en zo nodig en gewenst de naaste betrokkenen en andere professionals. Kwaliteit, vertrouwen en betrouwbaarheid staan bij mij hoog in het vaandel. Ik ben benieuwd naar jouw/jullie verhaal, de achtergronden, levensloop en visie op de te behandelen problematiek. Ik neem daar ruim de tijd voor met persoonlijke aandacht, belangstelling en nieuwsgierigheid. Naast aandacht voor klachten en probleemgebieden ben ik ook geïnteresseerd in zelfontplooiing, veerkracht, sterke (karakter)eigenschappen, voorkeuren en talenten.  De behandeling heeft altijd tot doel zelf – en met elkaar – weer verder te kunnen en het naar tevredenheid te functioneren op de verschillende levensgebieden.

Je bent welkom, van jong tot oud, en van diverse culturele achtergrond en levensovertuiging. Psychotherapiegesprekken kunnen ook in het Engels gevoerd worden. Het gebruik van een (doven)tolk behoort tot de mogelijkheden.   

Ik woon samen met partner en dochter en heb een brede belangstelling, o.a. voor natuur, kunst, muziek, literatuur, sport(en) en reizen.